dijous, 6 de març de 2008

LA BLOGOSFERA EDUCATIVA

El tema que he triat per a fer la cerca de blocs relacionats és "La mediació en l'àmbit escolar". La idea és aprofitar-ho per a la webquest.

Per a cercar els blocs he fet servir els cercadors de blogs que proposa Jordi Adell (technorati, google blogs i blogpulse). Una vegada dintre d'un bloc que m'ha semblat interessant, he navegat pels enllaços. També he fet servir informació d'un seminari educatiu sobre blocs.

He trobat un grapat de centres de secundària que han elaborat un blog sobre el tema. No hi ha gaires, i alguns pràcticament no contenen informació. Per tant, n'he seleccionat també d'altres de temàtica educativa general. A la garbera d'enllaços hi són tots. Els específics de mediació els he marcat amb la paraula "mediació" en el nom de l'enllaç. Per cert? Sabeu si blogger permet classificar els enllaços? Com veieu m'agrada fer garbes...

Els específics de mediació són els següents:

http://blocs.xtec.cat/mediaciojoanot/

M'agrada perquè fa una exposició clara i concisa de la mediació. Explica de forma esquemàtica quins són els objectius de la mediació, com funciona, com accedir-hi, així com qui és el coordinador. Per a fer-ho més entenidor, posa un exemple en el qual es plantegen les dues visions de les dues parts del conflicte. Igualment, explica que és l'escolta activa; base de la comunicació eficaç.

http://blocs.xtec.cat/mediaciobellulla/


Bloc fet amb wordPress. A primera vista m'agrada més que blogger. L'he triada perquè conté un enllaç a molts documents sobre el tema. Es tracta també, a l'igual que l'anterior d'una pàgina d'un centre educatiu de secundària. Em sembla interessant l'ús que fan del bloc per a fer el seguiment del projecte de mediació, el qual l'han temporitzat en tres anys. D'aquesta manera tothom pot seguir l'evoluació i l'estat del projecte de mediació i la seua implementació al centre.

http://blocs.xtec.cat/competenciesbasiques/2008/02/23/114/

Este bloc em sembla molt interessant perquè conté animacions gif sobre mediació. Em sembla molt gràfic i motivador el seu ús per a exemplificar els elements de la mediació: parts en conflicte, actituds... La pàgina mostra consells de com fer una animació amb una senzilla pàgina on explica, mitjançant finestres, l'us del programa que fa servir (en concret es tracta del Animation Shop ( PSP versió 5.0).

http://bitartoki.wordpress.com/2008/02/12/la-mediacion-para-resolver-conflictos-en-el-ambito-escolar/

Inclou nombrosos articles sobre el tema que l'autor ha recopilat de diverses pàgines web. Molts d'ells són d'instituts d'enseyament secundari. Especialment interessant és la classificació de tipus de mediacions que fa així com els articles "Conviviencia, mediación y educaciónsocial", "El Puzzle de la mediación", "El tratamiento de conflictos a través de iguales" i "La educación entre padres".

http://rincondechusa.blogspot.com/2007/11/la-experiencia-de-la-convivencia-en-un.html i
http://mediacionescolar.blogia.com/.

Este bloc inclou molts enllaços específics sobre convivència. Conté una important referència bibliogràfica i una webgrafia també interessant. El centre de secundària que ha elaborat este bloc l'aprofita per a mantindre un canal obert de comunicació sobre convivència amb els pares i mares. Explica com les fases del seu projecte, així com la resta de mesures que han implantat per a la millora d ela convivència escolar.

http://convivencia.wordpress.com/documentos/mediacion/
Conté nombrosos documents sobre resolució de conflictes així com mnolta bibliografia clarament catalogada i. es tracta possiblement d ela pàgina més completa sobre convivència escolar. Inclou guies, articles, documents varis. Esta força ben estrcuturada amb un menú de pestanyes en la part superior. A més disposa d'una font de videos molt interessants i en especial un sobre mediació. Dos ramaders, un d'ovelles negres i l'altre d'ovelles blanques es troben amb una ovella a pigues negres i blanques... En Youtube teniu la solució del conflicte...

http://es.youtube.com/watch?v=1rUIQHMarGE&eurl=http://convivencia.wordpress.com/2008/02/17/mediere-rumania/

L'entrada/post que "més m'ha impressionat" ha estat la que parla sobre l'escolta activa, la qual és la base de la comunicació i per tant de la mediació. M'ha recordat als cursos que hem fet sobre mediació, la qual és, gràcies a les tècniques d'escolta activa que fa srvir, l'antítesi del diàleg de sords. Observar el llenguatge no verbal, parafrasejar (repetir per a fer veure que s'enten el missatge) , clarificar els dubtes, resumir els punts clau del missatge i reformular (recollir idees i sentiments expressant-los objectivament) són les tècniques de l'escolta activa.

L'enllaç és:
http://blocs.xtec.cat/mediaciojoanot/2008/02/13/practicar-lescolta-activa/

i l'autor: scampo1

Pel que fa a la reflexió sobre mediació vs noves tecnologies, crec que paradoxalment, les TIC poden ser molt útils per a treballar temes de convivència i en particular de resolució de conflictes mitjançant la mediació. Dic açò de paradoxal perquè podriem pensar, en un primer anàlisi, que parlar de millora de la comunicació, escolta activa, llenguatge no verbal... en internet resulta poc creïble. No obstant, pense que obri un camp de debat i comunicació entre totes les parts implicades molt interessant, així com la possibilitat d'intercanviar experiències. A més, crec que permet una possibilitat de formació on-line que és la que voldria treballar amb la webquest.